×
Wyszukaj w serwisie
×

SMS - Banking

 

INFORMACJA DLA KLIENTA SMS BANKING

Bank Spółdzielczy w Prudniku udostępnił swoim Klientom usługę SMS Banking, która otwiera nowe możliwości komunikacji Klienta z Bankiem poprzez krótkie wiadomości tekstowe.

JAK DZIAŁA USŁUGA SMS BANKING?

Działanie oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na przesyłaniu komunikatów SMS. Możliwa jest komunikacja w obu kierunkach:

 • automatycznie wysyłane są wiadomości informujące o wielkości dostępnych środków raz dziennie lub po każdej zmianie salda, bądź ze zdarzeniami, o których klient chciałby być poinformowany;
 • na żądanie klienta system wysyła zwrotnego SMS-a z odpowiedzią na zadane pytanie.

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIAĆ?

Wystarczy być posiadaczem rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Prudniku oraz posiadać aktywny telefon w dowolnej krajowej sieci telefonii komórkowej GSM.

JAK KORZYSTAĆ Z USŁUGI?

Klient otrzymuje informację o stanie salda rachunku na początku dnia, jeżeli w dniu poprzednim były operacje na koncie, lub po każdej zmianie salda, bądź po każdym zdarzeniu, o którym chciałby być poinformowany.

Kolejna opcja to możliwość wysłania przez klienta wiadomości SMS z żądaniem odpowiedzi na zadane pytanie. Każda wiadomość musi zawierać modulo klienta oraz hasło PIN przyporządkowane do telefonu, które klient otrzymuje w postaci wiadomości SMS w momencie złożenia dyspozycji SMS. Oprócz zapytania o wolne środki, możliwe jest uzyskanie informacji dotyczącej oprocentowania rachunków oraz operacji na wybranych rachunkach.

 

Zapytanie wysyła się pod numer telefonu: 661 002 041.

 

Poniższa tabela definiuje sposób składania zapytania przez klientów za pomocą następujących parametrów:

 • – modulo klienta,
 • – hasło PIN klienta przyporządkowane do telefonu,
 • – numer rachunku bankowego (n ostatnich cyfr rachunku użytkownika),
 • – data (np. data operacji, zależnie od kontekstu),
 • – wartość (np. kwota operacji, zależnie od kontekstu),
 • – numer karty,
 • – waluta (np. waluta rachunku użytkownika, zależnie od kontekstu)

 

Nazwa

Opis

Zapytanie klienta

Odpowiedź systemu

Wolne środki

Klient pyta o wolne środki na koncie

modulo#PIN#ZAPYTANIE,

gdzie zapytaniem może być:

 

 • S – salda wszystkich rachunków,
 • SB – salda rachunków bieżących,
 • SK – salda rachunków kredytowych,
 • ST – salda rachunków terminowych,
 • SR#

Wolne środki / Saldo na dzień :

Oprocentowanie

Klient pyta o oprocentowanie rachunków

modulo#PIN#ZAPYTANIE,

gdzie zapytaniem może być:

 

 • O – oprocentowanie rachunków,
 • OB – oprocentowanie rachunków bieżących,
 • OK - oprocentowanie rachunków kredytowych,
 • OT - oprocentowanie rachunków terminowych,
 • OR# - oprocentowanie wybranego rachunku

Oproc. na : depozyt % kredyt %

Operacje

Klient pyta o ostatnie operacje na rachunkach

modulo#PIN#ZAPYTANIE#MIN_KWOTA, gdzie zapytaniem może być:

 

 • W – operacje wszystkich rachunków,
 • WB – operacje rachunków bieżących,
 • WK – operacje rachunków kredytowych,
 • WT – operacje rachunków terminowych,
 • WR#NRB - ostatnie operacje wybranego rachunku

 

Parametr MIN_KWOTA jest opcjonalny

Ost. oper. na : dnia + z/na: , dnia + od/do: lub

Ost. oper. na dnia +: , dnia -

Zmiana hasła PIN

Klient może zmienić swoje hasło PIN

modulo#aktualny–PIN#P#nowy–PIN

Hasło PIN zostało poprawnie zmienione

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE USŁUGA?

 • aktualna informacja o stanie konta niezależnie od miejsca i czasu a także operatora telefonii komórkowej GSM oraz modelu aparatu komórkowego,
 • nieograniczony dostęp do informacji o posiadanych środkach przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu,
 • lepsza i stała kontrola własnych finansów,
 • wygoda i niezależność.

JAK BANK ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU?

Klient składając dyspozycję usługi SMS podaje swój numer telefonu oraz numer rachunku, do którego chce uruchomić usługę. Dzięki tym informacjom system identyfikuje klienta i wysyła informacje tylko wtedy, jeśli dane będą się zgadzać z bazą danych.

ILE TO KOSZTUJE?

W przypadku uruchomienia takiej usługi, opłata pobierana jest zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.