×
Wyszukaj w serwisie
×

Misja i Statut

MISJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

Misją Banku Spółdzielczego w Prudniku jest świadczenie profesjonalnych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb członków banku, osób fizycznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego – zamieszkujących, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku.  Siłą Banku jest indywidualne podejście do klienta, umiejętność zbudowania relacji, w której klient rozpoznawany jest niemalże imiennie i tak obsługiwany. Atutem w  wymiarze ekonomicznym jest duża elastyczność i zdolność do szybkich przekształceń.

Misją Banku jest również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności oraz krzewienie nawyków dobrego gospodarowania pieniędzmi wśród dzieci i młodzieży poprzez propagowanie produktów bankowych skierowanych do osób małoletnich i studentów.

Celem realizowanej misji jest rozwój i wzmacnianie pozycji Banku jako instytucji finansowej dysponującej nowoczesnymi technologiami, wszechstronnej i konkurencyjnej wobec innych banków.

Bank funkcjonując wraz z innymi bankami spółdzielczymi w zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości posługującego się marketingową nazwą Grupa BPS, korzysta z szans i możliwości  jakie daje grupa i jest ogniwem łączącym potencjał grupy bankowej z potrzebami lokalnej społeczności. 

 

Statut:

PDFSTATUT Tekst jednolity - po zmianach decyzją ZP 10.06.2022.pdf (305,31KB)