×
Wyszukaj w serwisie
×

Bank Spółdzielczy najbliżej ludzi

Kredyt o nazwie „SUPER KREDYT”

dedykowany osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych  na dowolny cel konsumpcyjny.

W dniu 01.06.2013 r. wprowadzono  promocję  w zakresie oprocentowania  oraz  prowizji od udzielania kredytu  o nazwie „Super Kredyt „.

Promocja  obejmuje umowy kredytowe zawarte w okresie od 01.06.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku z osobami,  które  spełniają jeden z  poniższych  warunków:

  1. Posiadają czynny rachunek ROR lub czynny rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Prudniku i zadeklarują dalsze stałe wpływy na te rachunki przez okres kredytowania.
  2. Założą rachunek ROR lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Prudniku przed podpisaniem umowy kredytowej i zadeklarują  stałe wpływy na te rachunki w okresie kredytowania .

Pozostałe zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu  określa „ Regulamin kredytu okazjonalnego   SUPER KREDYT” . 

Kwota kredytu  oraz termin spłaty  uzależnione są od zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Szczegółowe informacje na temat kredytu udzielane są w siedzibie oraz placówkach Banku Spółdzielczego w Prudniku.