×
Wyszukaj w serwisie
×

Zastrzeganie kart

Bezpieczeństwo

Używając kart płatniczych, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki.
A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

 

Zastrzeżenie karty:

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • telefonicznie w Contact Center Banku (tel.:+48 86 215 50 50 lub 801 502 503),
  • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA (MasterCard),
  • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
  • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA (MasterCard)

 

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

 

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.