×
Wyszukaj w serwisie
×

Western Union

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZY PIENIĘŻNE WESTERN UNION

Potrzebujesz szybko, łatwo i bezpiecznie wysłać pieniądze w dowolne miejsce na świecie? Skorzystaj z usługi międzynarodowego przekazu pieniężnego Western Union, która umożliwi Ci przesłanie pieniędzy w ciągu 15 minut. Międzynarodowe Przekazy Pieniężne Western Union są przeznaczone tylko dla osób fizycznych. W większości krajów przekazy są realizowane w walucie danego kraju, przy czym niektóre kraje mogą dodatkowo wprowadzić możliwość obsługi transakcji w innej walucie. Np. w Polsce wpłaty i wypłaty realizowane są w PLN lub w USD. Opłaty za przekazy pobierane są w całości od nadawców i wyłącznie w walucie PLN. Kwota jednorazowego przekazu wysłanego z Polski wynosi maksymalnie 7499 USD lub równowartość w PLN. Przekazy odbierane w Polsce (nadane za granicą) nie mają ograniczeń kwotowych.

KRAJOWE PRZEKAZY PIENIĘŻNE WESTERN UNION

Usługa Western Union obejmuje również przekazy krajowe, które realizowane są w oparciu o standardy określone dla Międzynarodowych Przekazów Pieniężnych Western Union, przy czym walutą obowiązującą przy wpłatach i wypłatach realizowanych w Polsce jest wyłącznie PLN

1. Na czym polega usługa Western Union?

Usługa polega na wysłaniu przekazu pieniężnego i udostępnieniu go do odbioru w kraju przeznaczenia po kilku minutach. Usługa odbywa się z polecenia Nadawcy na rzecz wskazanego w zleceniu Odbiorcy. Wypłata przekazu następuje po osobistym zgłoszeniu się Odbiorcy do najbliższego agenta Western Union w kraju przeznaczenia.
Nadawca powinien znać odbiorcę i mieć do niego pełne zaufanie.

2. Jakie warunki powinny być spełnione, żeby usługa była wykonana prawidłowo?

  • Podpisując Regulamin nadawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych przekazu i udostępnienia ich wyłącznie osobie wskazanej w zleceniu. Nadawcy nie wolno udostępniać żadnych danych transakcji osobom niezwiązanym z usługą.
  • W momencie nadania przekazu wskazany w zleceniu Odbiorca musi oczekiwać na pieniądze w kraju przeznaczenia (przekazy są błyskawiczne, nie wolno wysyłać pieniędzy z wyprzedzeniem tj. zanim Odbiorca dotrze do kraju przeznaczenia).

westernunion_178181147.jpeg