×
Wyszukaj w serwisie
×

Ubezpieczenia majątkowe

 

 
1.      Ubezpieczenia majątkowe oferowane są wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak również pozostałym klientom indywidualnym. Zapewniają wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.grupaconcordia.pl
 
2.       Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.grupaconcordia.pl
 
3.       Ubezpieczenia rolne  - ubezpieczenia majątkowe rolników
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.grupaconcordia.pl
 
4.       Ubezpieczenia osobowe (następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia (KL)) przeznaczone są dla osób prowadzących aktywny tryb życia, zarówno zawodowy, jak i prywatny. Są oni często narażeni na różnego rodzaju wypadki. Dlatego dzięki ubezpieczeniom NNW mogą pozwolić sobie na zabezpieczenie codziennych dojazdów do szkoły lub pracy, działalności sportowej lub organizowanych wycieczek.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.grupaconcordia.pl
 
5.       Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest ubezpieczeniem, chroniącym ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich za szkody wynikające z prowadzenia określonej w umowie działalności, z tytułu posiadania określonego w umowie mienia lub z tytułu wykonywania określonego w umowie zawodu
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.grupaconcordia.pl
 
6.       Concordia PROFIT to oferta ubezpieczeń majątkowych dla firm, która łączy w sobie najlepsze cechy pakietu oraz indywidualnych ryzyk połączonych w rozwiązania systemowe.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.grupaconcordia.pl
 
7.       CONCORDIA AGRO - kompleksowe ubezpieczenia dla rolnictwa.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.grupaconcordia.pl
 
8.       Concordia Plus to pakiet ubezpieczeń skierowany do wszystkich tych, którzy chcą zabezpieczyć siebie, swoich bliskich oraz swój majątek
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.grupaconcordia.pl
 
9.       Concordia Firma to pakiet ubezpieczeń dostosowanych do specyfiki działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym uzyskali łączny przychód nie wyższy niż 15 mln zł oraz ubezpieczających mienie na sumę nie wyższą niż 5 mln zł w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.grupaconcordia.pl
 
10.   PAKIETY UBEZPIECZEŃ DLA MYŚLIWYCH ORAZ KÓŁ ŁOWIECKICH
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.grupaconcordia.pl