×
Wyszukaj w serwisie
×

Kredyty dla rolników

Kredyt obrotowy – przeznaczony na zakup środków do produkcji rolnej (bez dopłat), z okresem spłaty do 18 miesięcy.

Kredyt inwestycyjny - przeznaczony na budowę, modernizację, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn , urządzeń i nieruchomości. Okres kredytowania do 10 lat.

Kredyt „ AGRO-BIZNES” -  przeznaczony na:

  • pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej
  • spłatę kredytów w innych bankach

Stwarza nowe szanse i nowe możliwości rozwoju twojego gospodarstwa rolnego

Można go otrzymać w rachunku bieżącym dzięki szybkiej i prostej procedurze

Maksymalny okres kredytowania do 5 lat z możliwością odnowienia umowy kredytowej

Rolnikom i podmiotom związanym z rolnictwem Bank oferuje kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznanej przez ARiMR akcji kredytowej i dopłat -  w szczególności:

1.    Kredyt obrotowy –  na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

2.    Kredyty inwestycyjne w liniach:

linia nIP - inwestycje podstawowe- na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów.

linia nKZ - kredyty  na zakup użytków rolnych

linia nMR - kredyty  na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

linia nGP - kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.)

linia nGR - kredyty na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 ze zm.)

linia nGP - kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.)

linia nNT - kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu

linia nBR10 - kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych”

linia nBR13 - kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce”

linia nBR14 - kredyty na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania
restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce”

linia nBR15 - kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa”

linia CSK - kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału    kredytu