×
Wyszukaj w serwisie
×

Lokaty dla rolników

Lokaty terminowe STANDARD

Oprocentowany rachunek oszczędnościowy, który można otwierać na okres: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, miesięcy. Jeżeli posiadacz rachunku nie podejmuje wkładu wraz z odsetkami po zakończeniu zadeklarowanego okresu, lokata zostaje automatycznie przedłużona na następny taki sam okres.
W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.

 

Lokata SUPER

Łączy zalety rachunku terminowego i rachunku płatnego na każde żądanie: z chwilą wycofania wkładu przed upływem terminu umowy klient nie traci prawa do otrzymywania odsetek, które naliczane są zgodnie zasadą: po upływie 9 miesięcy a przed upływem 12 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 9 miesięcznych STANDARD, po upływie 6 miesięcy a przed upływem 9 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 6 miesięcznych STANDARD, po upływie 3 miesięcy a przed upływem 6 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 3 miesięcznych STANDARD, po upływie 1 miesiąca a przed upływem 3 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 3 miesięcznych STANDARD,  przed upływem 1 miesiąca od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów płatnych na każde żądanie. Lokata SUPER jest odnawialna.
Odsetki wypłacane są po okresie umownym.

 

 Dodatkowe informacje:

Odsetki należne od środków deponowanych na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych naliczane są ostatniego dnia trwania lokaty, za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Prudniku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych ( np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 12.07.2022.pdf (186,18KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 30.05.2022.pdf (185,92KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty od 14.03.2022.pdf (186,26KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty29.05.2020.pdf (185,19KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 09.04.2020.pdf (92,84KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty18.03.2020.pdf (93,95KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 05.03.2015.pdf (127,38KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 09.10.2014.pdf (127,42KB)