×
Wyszukaj w serwisie
×

Kredyty dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Prudniku oferuje kredyty na działalność gospodarczą:

1.   Kredyt obrotowy na cele bieżące

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Kredyt ten może mieć charakter odnawialny.
Kredyt może być udzielony na okres do 1 roku (krótkoterminowy) lub do 24 m-cy (średnioterminowy).

2.   Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy przeznaczony jest w przypadku krótkotrwałego zachwiania płynności płatniczej Kredytobiorcy spowodowanego np. przejściowym wzrostem stanu zobowiązań, zakłóceniami w sprzedaży - na częściowe lub całkowite sfinansowanie zobowiązań Kredytobiorcy.
Jest to kredyt krótkoterminowy o okresie spłaty do 90 dni .

3. Kredyt otwarty dla posiadacza rachunku bieżącego   

Kredyt udzielany jest przedsiębiorcom posiadającym w Banku rachunek bieżący.
Kredyt udzielany jest na regulowanie bieżących prawidłowych zobowiązań kredytobiorcy .
Kredyt udzielany jest na okres do 12-miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy bez konieczności spłaty kredytu.

4.   Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku przedsiębiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości.
Kredyt udzielany jest na okres do 10 lat .                  

5.   Kredyt preferencyjny

Kredyt udzielany na warunkach określonych przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

  • na działalność bieżącą
  • na inwestycje