×
Wyszukaj w serwisie
×

Produkty dewizowe

Dla osób prowadzących rozliczenia w walutach obcych lub chcących okazjonalnie skorzystać z produktów dewizowych oferujemy:
 
POLECENIE WYPŁATY oraz PRZELEW REGULOWANY I PRZELEW SEPA

  • zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na rzecz i zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Bankach Spółdzielczych,
  • szybka i bezpieczna realizacja przekazów
    Bank na życzenie klienta realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych. Przekazy wykonywane są za pośrednictwem międzynarodowego, skomputeryzowanego systemu telekomunikacyjnego SWIFT, dzięki któremu obsługa jest wykonywana szybko, tanio i bezpiecznie.
  • waluty –PLN,EUR (euro), USD (dolar amerykański), GBP (funt brytyjski),
  • przelew regulowany to polecenie przelewu dokonywane przez klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów,
  • przelew SEPA jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA,
  • indywidualne negocjowanie kursów walut - przy kwotach od równowartości 5000 EUR,
  • otrzymywanie przekazów z zagranicy - dzięki podaniu w treści zlecenia kodu SWIFT- owego(BIC) Banku - „POLUPLPR” oraz numeru rachunku w systemie IBAN tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL (razem 28 znaków) np.: PL89 89050000 3000 0000 1122 0001 pieniądze kierowane są bezpośrednio do Banku i kwota zlecenia zostanie przeliczona na złotówki (PLN) według kursu kupna z dnia dokonania transakcji.

Bank realizuje wypłaty przekazów internetowych