×
Wyszukaj w serwisie
×

Zainstaluj BSPrudnik_mobile - sprawdź dlaczego warto?

Bank Spółdzielczy w Prudniku proponuje:

Pobierz aplikację BSPrudnik_mobile i korzystaj z bezpłatnych powiadomień Push do bankowości elektronicznej eBankNet!

Klienci Banku Spółdzielczego w Prudniku mogą już korzystać z aplikacji mobilnej BSPrudnik_mobile, która za pomocą powiadomień push umożliwia autoryzację w bankowości internetowej eBankNet.

 

BSPrudnik_mobile.jpeg

 

Wdrożona aplikacja mobilna BSPrudnik_mobile służy do autoryzacji użytkownika oraz operacji w ramach silnego uwierzytelnienia w bankowości internetowej eBankNet. Oznacza to, że Klienci mogą już autoryzować transakcje, a od 12 września br. dodatkowo uwierzytelniać się (w ramach silnego uwierzytelnienia) podczas logowania w bankowości internetowej eBankNet, za pomocą komunikatów push.

Jest to nowa, alternatywna metoda autoryzacji operacji w stosunku do SMS-a z hasłem, czy kodów jednorazowych z kart zdrapek. Warunkiem otrzymania  powiadomień push jest posiadanie aplikacji BSPrudnik_mobile oraz dostęp do Internetu. Powiadomienia push są wysyłane na telefon użytkownika i w prosty oraz wygodny sposób umożliwiają dokonywanie autoryzacji w bankowości internetowej eBankNet.

Dlaczego warto zainstalować aplikację BSPrudnik_mobile?

Co to jest silne uwierzytelnienie i dlaczego jest wdrażane?

Pojawienie się na rynku nowych rodzajów usług płatniczych oraz gwałtowny wzrost płatności elektronicznych również tych realizowanych za pomocą urządzeń przenośnych, wymusiły na ustawodawcy unijnym potrzebę uregulowania rynku usług płatności detalicznych, co określa Dyrektywa PSD2. Rozwiązania przewidziane w projekcie zmian ustawy o usługach płatniczych gwarantują konsumentowi większą ochronę niż ma to miejsce w obecnych przepisach, bowiem Dyrektywa PSD2 wprowadziła m.in. obowiązek silnego uwierzytelniania (SCA, ang. Strong Customer Authentication), czyli dwuetapowej weryfikacji tożsamości, w  przypadku, gdy klient:

·        uzyskuje dostęp do swojego rachunku płatniczego w  trybie online,

·        inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą,

·        przeprowadza czynność za pomocą kanału zdalnego, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa płatniczego lub innych nadużyć.

Wraz z rozwojem rynku elektronicznych płatności, pojawiła się więc potrzeba lepszego zabezpieczania kont bankowych oraz transakcji internetowych. Celem jest zminimalizowanie takich zagrożeń, jak np. kradzież środków albo danych płatnika.

 

Silne uwierzytelnienie polega na użyciu co najmniej dwóch z trzech elementów:
a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie klient (np. login  hasło),
b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie klient (np. kod SMS, aplikacja mobilna do powiadomień)
c) cechy charakterystyczne klienta (np. biometria).
Każda z tych metod jest od siebie niezależna, co zwiększa jej skuteczność.

Dostosowując się do nowych obowiązków w zakresie silnego uwierzytelnienia, Bank Spółdzielczy w Prudniku, udostępnił bezpłatną metodę autoryzacji przy wykorzystaniu aplikacji BSPrudnik_mobile. Udostępniona metoda autoryzacji jest sposobem potwierdzania użytkownika i operacji dokonywanych w systemie bankowości internetowej eBankNet. Logowanie, przelewy lub inne operacje zatwierdzane będą w aplikacji mobilnej po otrzymaniu na telefon komunikatu autoryzacyjnego zawierającego unikalne dane weryfikacyjne. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne i dodatkowo zapewnia dostęp do darmowych powiadomień push. Obecnie, żeby zainicjować transakcję albo sprawdzić stan konta w bankowości internetowej, wystarczy wpisać login i hasło. Od 14.09.2019 r. zgodnie z wymogami Dyrektywy PSD2, trzeba też będzie dodatkowo uwierzytelnić się podczas logowania i przeprowadzania operacji w bankowości internetowej poprzez kod SMS wysłany na telefon lub akceptacji potwierdzenia Push. Należy pamiętać, jak informowaliśmy wcześniej, że od tej daty nie będą działały kody z kart zdrapek, gdyż nie spełniają wymogów silnego uwierzytelnienia.

W związku z powyższym zachęcamy klientów bankowości elektronicznej eBankNet do pobrania aplikacji mobilnej BSPrudnik_mobile i zmiany sposobu autoryzacji przelewów i operacji wykonywanych na koncie, na powiadomienia push.

Aplikacja dostępna jest w systemie eBankNet w zakładce Mój profil/Mobilna autoryzacja.