×
Wyszukaj w serwisie
×

Komunikat dot. list haseł do autoryzacji przelewów bankowości elektronicznej

Bank Spółdzielczy w Prudniku uprzejmie informuje o zmianach wprowadzonych przez ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Informujemy, że od dnia 5 maja 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Prudniku nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika (tj. haseł jednorazowych w postaci list haseł jednorazowych kodów autoryzacyjnych). Zmiana ta związana jest wynikającymi z Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Ze względu na to, że ww. hasła jednorazowe nie spełniają wymogów przedmiotowej Ustawy, od 5 maja 2019 r. Bank Spółdzielczy w Prudniku nie będzie ich stosował jako m. in. środka autoryzacji dyspozycji bankowości internetowej. W zamian stosowane będą kody SMS, służące do autoryzacji dyspozycji transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej. Oznacza to, iż klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet z krajowym numerem telefonu).

Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że ci z Państwa, którzy korzystają z list haseł jednorazowych kodów autoryzacyjnych mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tych instrumentów nie dłużej niż do dnia 04.05.2019 r. włącznie.

Informujemy jednocześnie, że od 5 maja 2019 r., aby korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji składając dyspozycję w dowolnym oddziale Banku.