×
Wyszukaj w serwisie
×

Mechanizm podzielonej płatności - split payment

Informacja o otwarciu rachunku VAT

Informacja o otwarciu rachunku VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku rachunek rozliczeniowy w PLN.

Bank Spółdzielczy w Prudniku uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Prudniku  nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej (usługa eBankNet i/lub eCorpoNet) oraz w placówkach Banku.

Pytania i odpowiedzi:

PDFPytania i odpowiedzi.pdf (235,87KB)