×
Wyszukaj w serwisie
×

Zapraszamy na Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Prudniku zawiadamia o Zebraniach Grup Członkowskich,

które odbędą się wg następującego harmonogramu:

 

 

24.04.2018 roku, godz. 10.00                   Grupa Członkowska ŚCINAWA                Ośrodek Integracji Społecznej (OSP)

                                                                                                                                                                         w Ścinawie Małej Rynek 24

 

24.04.2018 roku, godz. 14.30                   Grupa Członkowska KORFANTÓW        sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

                                                                                                                                                                                Sportu i Rekreacji w Korfantowie

 

24.04.2018 roku, godz. 16.00                   Grupa Członkowska ŁAMBINOWICE    sala Urzędu Gminy w Łambinowicach

 

26.04.2018 roku  godz. 10.00                   Grupa Członkowska LUBRZA               sala Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy

 

26.04.2018 roku godz.15.30                     Grupa Członkowska PRUDNIK            sala konferencyjna Centrali Banku, I piętro,

                                                                                                                                                                       Prudnik ul. Kościuszki 12

Tematyka obrad Zebrania:

Zarząd i Rada Nadzorcza BS:

  1. Sprawozdanie finansowe oraz z działalności Banku Spółdzielczego ze specjalnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej.
  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskie.
  3. Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

 

Zebrani Członkowie:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
  2. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłoszenie wniosków i opinii w tych sprawach.
  3. Wyrażenie opinii i zgłoszenie wniosków do właściwych organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.