×
Wyszukaj w serwisie
×

Zapraszamy na Zebrania Grup Członkowskich 2017

Zarząd Banku Spółdzielczego w Prudniku zawiadamia o Zebraniach Grup Członkowskich,

które odbędą się wg następującego harmonogramu:

 

12.05.2017 roku  godz. 10.00                   Grupa Członkowska LUBRZA              sala Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy

 

12.05.2017 roku godz.16.00           Grupa Członkowska PRUDNIK   sala konferencyjna Centrali Banku, I piętro,

                                                                                                                                            Prudnik ul. Kościuszki 12

 

19.05.2017 roku, godz. 10.00                   Grupa Członkowska ŚCINAWA   Ośrodek Integracji Społecznej (OSP)

                                                                                                                                             w Ścinawie Małej Rynek 24

 

19.05.2017 roku, godz. 14.30                   Grupa Członkowska KORFANTÓW     sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

                                                                                                                                                      Sportu i Rekreacji w Korfantowie

 

19.05.2017 roku, godz. 16.00                   Grupa Członkowska ŁAMBINOWICE Sala Urzędu Gminy w Łambinowicach

 

Tematyka obrad Zebrania:

Zarząd i Rada Nadzorcza BS:

  1. Sprawozdanie finansowe oraz z działalności Banku Spółdzielczego ze specjalnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej.
  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskie.
  3. Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

 

Zebrani Członkowie:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
  2. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłoszenie wniosków i opinii w tych sprawach.
  3. Wyrażenie opinii i zgłoszenie wniosków do właściwych organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.