×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o przeprowadzonym Zebraniu Przedstawicieli za rok 2015

Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego w Prudniku uprzejmie informuje, że 11.czerwca 2016 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prudniku zamykające rok 2015.

Zebranie zorganizowano w przepięknej scenerii Pałacu Franklów w Prudniku, w którym mieści się obecnie Prudnicki Ośrodek Kultury.

W trakcie Zebrania zatwierdzono min. sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe BS w Prudniku za rok 2015, przedstawiono opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015, udzielono Zarządowi absolutorium za rok 2015, uchwalono kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2016, dokonano podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015, przyjęto wyniki z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Banku Spółdzielczego w Prudniku za okres od 01.09.2012 r. do 30.09.2015 r.

Zebranie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad.

Zarząd składa serdeczne podziękowania Przedstawicielom i zaproszonym Gościom za uczestnictwo w Zebraniu, a wszystkim Udziałowcom oraz Klientom Banku, za zaufanie oraz wsparcie, bez których osiagnięcia Banku byłyby niemożliwe.