×
Wyszukaj w serwisie
×

Program rodzina 500 +

 

Dostępny w systemie eBankNet w zakładce WNIOSKI

 

596_147.jpeg

 

 1. O Programie Rodzina 500+
 2. Korzyści
 3. Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w systemie ebanknet.bsprudnik.pl
 4. Obsługa Wniosku Rodzina 500+
 5. Reklamacje dotyczące obsługi Wniosku Rodzina 500+
 6. Bezpieczeństwo

 

1. „O Programie”

- Opis Programu      
Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

- Rola Banku

- Bank Spółdzielczy w Prudniku umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie eBankNnet.  
W odpowiedniej sekcji Wnioski / Rodzina 500 + dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu.        
Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe.   
- Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.     
- Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

- Proces otrzymania świadczenia -

- Na stronie ebanknet.bsprudnik.pl wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie.

 - Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.   
 - Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.

- Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  (link)

2. Korzyści:

 • nie ponosisz żadnych kosztów - wystarczy założyć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z dostępem do bankowości internetowej, na który przekazywane będzie świadczenie z tytułu Programu „Rodzina 500 plus” - otwarcie i prowadzenie - 0 zł*,
 • oszczędzasz czas - składasz wniosek szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu,
 • możesz liczyć na fachową pomoc pracowników naszego Banku w złożeniu wniosku,
 • środki do 100.000 EUR gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • szereg usług w rachunku ROR za 0 zł*, w tym m.in:

- bezpłatne prowadzenie rachunku

- bezpłatna aktywacja oraz bezpłatne udostępnienie usługi eBankNet

- bezpłatne przelewy wykonywane przez Internet,

- bezpłatne wpłaty i wypłaty kasowe w placówkach Banku,

- bezpłatne używanie karty płatniczej wydanej bezpłatnie do rachunku

*dotyczy nowo założonych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, na które będzie przekazywane świadczenie z tytułu Programu „Rodzina 500 plus”, przez okres 6 m-cy od chwili jego założenia. Promocja dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają czynnych rachunków w BS w Prudniku i nie posiadały w okresie ostatnich 6 miesięcy.

3. „Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w systemie eBankNet”

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej elektronicznej eBankNet w zakładce WNIOSKI.     
- Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu eBankNet.   
Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.      
- Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link), instrukcją (link).
- Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).  
- Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.     
- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  (link) lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 
            - „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
            - „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
            - „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia.
                 Wyślij wniosek jeszcze raz.         


- Informacje dotyczące załączników:

- Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.  
- Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.           
- Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.   
- Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz          muszą być unikalne w ramach jednego wniosku. 
- Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

 

4. „Obsługa wniosku”

1.Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie eBankNet w zakładce WNIOSKI.

Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.  
Krok 2:  Zaloguj się do systemu eBankNet i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ w zakładce WNIOSKI.        
Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu eBankNet, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.           
Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.
Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Pamiętaj:
           
- Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie eBankNet złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie eBankNet w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie eBankNet oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.          
- Czas trwania sesji online w systemie eBankNet ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas 10 min nastąpi wylogowanie z systemu eBankNet a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane. 
- Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie eBankNet będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.      
- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres
   e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
- W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.         
- Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Bank Spółdzileczego w Prudniku w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system eBankNet do Organu prowadzącego w gminie.
- Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

2.  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
- Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie eBankNet
- Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie eBankNet, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.   
- Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.    
- Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

 

5. „Reklamacje”

- Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

- w Banku Spółdzielczym w Prudniku jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie eBankNet raz jego wysłania;

- do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

- Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

6. Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do programu Rodzina 500+

Bank Spółdzielczy w Prudniku na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z programu Rodzina 500+. Rola Banku Spółdzielczego w Prudniku polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku Spółdzielczego w Prudniku - eBankNet oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank Spółdzielczy w Prudniku z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank Spółdzielczy w Prudniku nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.

Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Prudniku, prosimy pamiętać, że:

 • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+ Bank Spółdzielczy w Prudniku nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Prudniku
 • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania
 • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl

Pragniemy poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Prudniku w związku z realizacją procesu składania wniosku do programu Rodzina 500+ nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków.

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców: https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500.