×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o trybie zgłaszania reklamacji

Informacja o trybie zgłaszania reklamacji

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Prudniku zwanego dalej Bankiem dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Twoich oczekiwań - możesz złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

 • telefonicznie – w tym celu skontaktuj się z naszą placówką po numerem telefonu:
  • Centrala w Prudniku           77/4065500
  • Oddział w Korfantowie       77/4343710
  • Filia w Lubrzy                      77/4067930-1
  • Filia w Łambinowicach       77/4343416-7
  • Punkt kasowy w Ścinawie  77/4312823
 • elektronicznie – napisz na adres sekretariat@bsprudnik.pl
 • pisemnie – wysyłając list na adres Bank Spółdzielczy w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 12
 • osobiście – w najbliższej placówce po adresem:
  • Centrala w Prudniku ul. Kościuszki 12
  • Oddział w Korfantowie Rynek 18
  • Filia w Lubrzy ul. Wolności 73
  • Filia w Łambinowicach ul. Kolejowa 5
  • Punkt kasowy, Ścinawa Mała Rynek 74

Wszystkie reklamacje wpływające do Banku rozpatrywane są ze szczególną starannością. Staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do Banku zapytania. Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną przez Ciebie reklamację może wynieść 30 dni kalendarzowych. Zgłaszane przez Ciebie reklamacje rozpatrywane są przez Bank nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną przez Ciebie reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny.

Odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Ciebie skargi czy reklamacji nie satysfakcjonuje Cię? W takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie od decyzji Banku.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:

 • Arbitra Bankowego - w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 8000 złotych
 • Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
 • Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego
 • Rzecznika Finansowego

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego,
Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.