×
Wyszukaj w serwisie
×

Powiadomienia w formie SMS wysyłane przez System eBankNet.

Szanowni Klienci!

Miło nam poinformować, że wprowadziliśmy dla Państwa nową usługę polegającą na wysyłaniu w formie SMS-ów powiadomień o czynnościach, jakie wykonują Państwo w czasie pracy w systemie eBankNet .

Czynności, o których możecie być Państwo powiadamiani to:

 – Zalogowanie do systemu

 – Błędna próba zalogowania do systemu

 – Wylogowanie

 – Zmiana hasła

 – Nieudana zmiana hasła

 – Błędna próba autoryzacji transakcji

 – Zalogowanie do systemu – faza druga

 – Błędna próba zalogowania do systemu – faza druga

 – Zatwierdzenie regulaminu

 – Zamówienie list(y) haseł jednorazowych

 – Usunięcie listy haseł jednorazowych

 – Nieudana próba usunięcia listy haseł jednorazowych

 – Usunięcie zamówienia listy haseł jednorazowych

 – Aktywacja listy haseł jednorazowych

 – Nieudana próba aktywacji listy haseł jednorazowych

 – Zlecenie założenia nowej lokaty

 – Zlecenie zerwania lokaty

 – Modyfikacja parametrów lokaty

 – Utworzenie nowej definicji przelewów

 – Usunięcie definicji przelewu

 – Modyfikacja definicji przelewu

 – Wykonanie przelewu na podstawie definicji

 – Wykonanie przelewu na podstawie definicji do zaufanego odbiorcy

 – Wykonanie przelewu

 – Usunięcie przelewu oczekującego na realizację

 – Utworzenie nowego zlecenia stałego

 – Usunięcie zlecenia stałego

 – Modyfikacja zlecenia stałego

 – Utworzenie nowej definicji przelewu zagranicznego

 – Usunięcie definicji przelewu zagranicznego

 – Modyfikacja definicji przelewu zagranicznego

 – Wykonanie przelewu zagranicznego na podstawie definicji

 – Wykonanie przelewu zagranicznego na podstawie definicji do zaufanego odbiorcy

 – Wykonanie przelewu zagranicznego

 – Usunięcie przelewu zagranicznego oczekującego na realizację

 – Doładowanie telefonu

 – Nowa definicja doładowania telefonu

 – Usunięcie definicji doładowania telefonu

 – Aktualizacja definicji doładowania telefonu

 – Zablokowana możliwość logowania użytkownika

 – Zablokowane wykonywanie transakcji

 

Możecie Państwo zgłosić chęć korzystania z tej usługi podpisując w Banku odpowiedni załącznik do umowy.

 

W przypadku uruchomienia takiej usługi, opłata pobierana jest zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.