×
Wyszukaj w serwisie
×

Karty bankowe w płatnościach internetowych od dnia 01 lutego 2015

Uprzejmie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa od dnia 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych do 31.01.2015 r. kart bankowych.

W celu zmiany wysokości limitu transakcji internetowych, Klienci zobowiązani są do złożenia odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem infolinii (86 215 50 00) lub bezpośrednio w Banku oraz aktywowania zabezpieczenia 3D Secure w portalu kartowym www.kartosfera.pl.

Dostęp do portalu otrzymuje każdy posiadacz karty płatniczej identyfikujący się numerem PESEL (w przypadku rezydentów) lub drugim identyfikatorem Klienta (w przypadku obcokrajowców) zapisanym w systemie kartowym zrzeszenia.

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

  1. wejść na stronę internetową portalu kartowego: www.kartosfera.pl;
  1. podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
  1. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Kluczowym czynnikiem umożliwiającym korzystanie przez Klienta z portalu www.kartosfera.pl jest aktualność numeru telefonu zapisanego w systemie kartowym Banku.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Klientów Banku o weryfikację zgodności numerów telefonów komórkowych pod kątem powyższych funkcjonalności i ewentualną modyfikację numerów telefonów.

____________________

 

Ponadto informujemy, że z dniem 1 lutego 2015 r. udostępnione zostaną poprzez portal kartowy www.kartosfera.pl nowe usługi dotyczące funkcjonowania kart debetowych.  

W pierwszej kolejności w ramach portalu udostępnione zostaną Klientom następujące usługi:

  1. 3D-Secure (Verified by VISA/ MasterCard SecureCode) – funkcjonalność umożliwiająca dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowej (np. zakup przez Allegro.pl) poprzez dodatkową identyfikację właściciela karty przy użyciu jednorazowego kodu SMS wysyłanego na numer telefonu komórkowego zarejestrowanego w usłudze.
  2.  PIN Change – usługa polegająca na umożliwianiu Posiadaczowi karty zmiany nadanego przez Bank kodu PIN lub kodu startowego do karty płatniczej.
  3. zastrzeżenie kart – opcja umożliwiająca trwałą zmianę statusu karty w systemach kartowych w przypadku jej utraty, kradzieży lub sprzeniewierzenia.

____________________

 

Informujemy również o wprowadzeniu nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku.

Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat.

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług.

W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku BPS SA pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.

                     Zarząd Banku Spółdzielczego w Prudniku