×
Wyszukaj w serwisie
×

Zasady Ładu Korporacyjnego

Komunikat Banku Spółdzielczego w Prudniku

o stosowaniu w Banku Spółdzielczym w Prudniku ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

 

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Prudniku przyjmują i zobowiązują się do stosowania, w zakresie swoich kompetencji, Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. (Dz. Urz. KNF poz. 17), z wyłączeniem § 8 ust 4, § 11, § 12 ust. 1 i 2, § 22 ust. 1 i 2 oraz 4-6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56 i § 57 tychże Zasad - co wynika z uwzględnienia zasady proporcjonalności, związanej ze skalą, charakterem oraz specyfiką działalności Banku Spółdzielczego w Prudniku, a także jego możliwościami technicznymi i organizacyjnymi oraz uwarunkowaniami obowiązujących przepisów prawnych.

 

Prudnik, 10 czerwca 2017 r.

                                                                                                                         Zarząd BS w Prudniku

PDFZasady_ładu_korporacyjnego.pdf (466,72KB)
PDFOcena_Zlk_rada_nadz.za 2022.pdf (129,21KB)
PDFPolityka ujawniania inf. BS w P-ku.pdf (482,49KB)
PDFUjawnienia stan na dzień 31.12.2022r.pdf (592,01KB)
PDFSTRUKTURA ORGANIZACYJNA - RN 20.12.2022.pdf (97,99KB)


Archiwum - Zasady Ładu Korporacyjnego